GUS

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Badania plonów niektórych ziemiopłodów rolnych w 2019 r. (R-r-pw)

(aplikacja instalowana na komputerze użytkownika, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego należy pobrać i zainstalować aplikację, a następnie zalogować się podając Login otrzymany w liście Prezesa GUS oraz numer Pesel użytkownika gospodarstwa rolnego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych badań lub zgłoszenia problemu z dostępem do formularza lub udzieleniem odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z numerem Infolinii Statystycznej 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji formularza elektronicznego