GUS

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Zintegrowane badanie rolnicze (formularze R-ZW-B, R-ZW-S)

(aplikacja instalowana na komputerze użytkownika, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego należy pobrać i zainstalować aplikację, a następnie zalogować się podając Login otrzymany w liście Prezesa GUS oraz numer Pesel użytkownika gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób prawnych identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego GUS.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych badań lub zgłoszenia problemu z dostępem do formularza albo udzieleniem odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z numerem Infolinii Statystycznej 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji formularza elektronicznego