GUS

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)

(aplikacja instalowana na komputerze użytkownika, wymagająca dostępu do Internetu)

Od dnia 17 lipca 2016 z aplikacji formularza elektronicznego mogą korzystać wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Aby skorzystać z formularza elektronicznego należy pobrać i zainstalować aplikację, a następnie zalogować się podając identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego GUS.

Aby skorzystać z formularza elektronicznego należy pobrać i zainstalować aplikację, a następnie zalogować się podając Login otrzymany w liście Prezesa GUS oraz numer Pesel użytkownika gospodarstwa rolnego.

Uprzejmie informujemy, że badanie AK-R dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, począwszy od I edycji badania w 2016 r., jest realizowane na Portalu Sprawozdawczym GUS.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych badań lub zgłoszenia problemu z dostępem do formularza lub udzieleniem odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z numerem Infolinii Statystycznej 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji formularza elektronicznego